O nas

Pełna nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu”
Siedziba: Wisznice
Data przyznania statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego): 4 kwietnia 2008
Nasz numer KRS (w Krajowym Rejestrze Sądowym): 0000217130
Nr konta: 92 8025 0007 0023 2951 2000 0010

Uprzejmie prosimy o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na realizację celów statutowych naszego stowarzyszenia, wpisując w rozliczeniu rocznym do Urzędu Skarbowego w PIT pełną nazwę stowarzyszenia i numer KRS.
Z góry dziękujemy – każda złotówka jest dla nas cenna i zostanie wydana na cele pożytku publicznego.

Cele naszego stowarzyszenia są następujące:

 • Aktywny udział w kreowaniu organów władzy państwowej i samorządowej
 • Działalność charytatywna i organizacja wolontariatu
 • Działanie na rzecz rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych
 • Inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego
 • Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej
 • Podejmowanie działań w celu rozwijania aktywności ludzi biznesu, władz samorządowych, organizacji i mieszkańców na rzecz rozwoju regionu
 • Podejmowanie działań w celu zwiększenie liczby miejsc pracy
 • Podejmowanie działań na rzecz edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia
 • Podejmowanie działań wpływających na rozwój duchowy i społeczny ludności
1 Dzieci na spektaklu „Kopciuszek”
Warszawa, 23 stycznia 2008
2Pobyt w Sejmie – 23 stycznia 2008
Trzeci od prawej – poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk
 • Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej
 • Popularyzację walorów turystycznych, przyrodniczych i ekologicznych Regionu Lubelszczyzny,a w szczególności Gminy Wisznice i okolic
 • Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na rzecz ogółu społeczności
 • Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uzdolnionej znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej
 • Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, pozbawionym opieki rodziców
 • Upowszechnianie demokratycznej kultury uczestnictwa w życiu publicznym
 • Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Wspieranie turystyki i agroturystyki
 • Wypracowanie wspólnej płaszczyzny działania wszystkich środowisk regionu na rzecz dobra jego społeczności

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia
„Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach

Teresa Szpilewicz – prezes

Bogusław Szczęśniak – wiceprezes

Aneta Kochan – członek zarządu

Ewelina Litwin – członek zarządu

Andrzej Antoniuk – członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

Danuta Kuchta – przewodnicząca

Andrzej Borsuk – zastępca

Zbigniew Butrym – członek

Dane teleadresowe Stowarzyszenia:

Siedziba biura:

Wygoda 10A 21 – 580 Wisznice

Numer telefonu:

83-378-15-49, 501-609-705

Numer telefonu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i kajaków:

83-378-15-49, 501-609-705

email:

teresa_szpilewicz@poczta.onet.pl

stowarzyszenie2@poczta.onet.pl