Wisznice - Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu” - cele, skład zarządu, kontakt, galerie

Projekty zrealizowane w latach 2007 - 2012

Projekty zrealizowane od 2013 roku

Pełna nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu”
Siedziba: Wisznice
Data przyznania statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego): 4 kwietnia 2008
Nasz numer KRS (w Krajowym Rejestrze Sądowym): 0000217130
Nr konta: 92 8025 0007 0023 2951 2000 0010

Uprzejmie prosimy o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na realizację celów statutowych
naszego stowarzyszenia, wpisując w rozliczeniu rocznym do Urzędu Skarbowego w PIT
pełną nazwę stowarzyszenia i numer KRS.
Z góry dziękujemy - każda złotówka jest dla nas cenna i zostanie wydana na cele pożytku publicznego.

Cele naszego stowarzyszenia są następujące:

Aktywny udział w kreowaniu organów władzy państwowej i samorządowej

Działalność charytatywna i organizacja wolontariatu

Działanie na rzecz rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych

Inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej

Podejmowanie działań w celu rozwijania aktywności ludzi biznesu, władz samorządowych, organizacji i mieszkańców na rzecz rozwoju regionu

Podejmowanie działań w celu zwiększenie liczby miejsc pracy

Podejmowanie działań na rzecz edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia

Podejmowanie działań wpływających na rozwój duchowy i społeczny ludności

Dzieci na spektaklu 'Kopciuszek' - Warszawa, 23 stycznia 2008

Dzieci na spektaklu „Kopciuszek”
Warszawa, 23 stycznia 2008

zdjęcie grupowe z pobytu w Sejmie - 23 stycznia 2008

Pobyt w Sejmie - 23 stycznia 2008
Trzeci od prawej - poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk

Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej

Popularyzację walorów turystycznych, przyrodniczych i ekologicznych Regionu Lubelszczyzny,a w szczególności Gminy Wisznice i okolic

Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na rzecz ogółu społeczności

Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uzdolnionej znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej

Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, pozbawionym opieki rodziców

Upowszechnianie demokratycznej kultury uczestnictwa w życiu publicznym

Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Wspieranie turystyki i agroturystyki

Wypracowanie wspólnej płaszczyzny działania wszystkich środowisk regionu na rzecz dobra jego społeczności


Skład Zarządu Stowarzyszenia
„Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach

Teresa Szpilewicz - prezes

Bogusław Szczęśniak - wiceprezes

Aneta Kochan - członek zarządu

Ewelina Litwin - członek zarządu

Andrzej Antoniuk - członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

Danuta Kuchta - przewodnicząca

Andrzej Borsuk - zastępca

Zbigniew Butrym - członek

Dane teleadresowe Stowarzyszenia:
 
 

Siedziba biura:

Wygoda 10A 21 - 580 Wisznice

Numer telefonu:

83-378-15-49, 501-609-705

Numer telefonu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i kajaków:

83-378-15-49, 501-609-705

email:

teresa_szpilewicz@poczta.onet.pl

stowarzyszenie2@poczta.onet.pl

Copyright © by SFRR w Wisznicach, ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2013